element - ui 的el-input输入框无法输入的问题

一次在项目中,发现el-input无法输入,查阅了相关文档,发现可能是组件层级过深导致视图无法刷新。解决办法是在el-input上绑定@input="$forceUpdate"

<el-input v-model.number="form.frm_order_no" placeholder="报损订单号" @input="orderNoChange"></el-input>
 
orderNoChange() {
      this.$forceUpdate();
    },
落魄前端-小陈
0
0
0
评论
浏览
收藏